Dlaczego MnEMORY Techniques™?

Typowe kursy zapamiętywania opierają się na wąskim rozumieniu technik pamięciowych jako sposobów tworzenia wyobrażonych historyjek. W związku z tym przedstawiają jedynie kilka złożonych metod MnEMOnicznych przy bardzo ścisłym dopasowaniu ich do konkretnych przykładów materiału nauczania.

Tymczasem trwające od drugiej połowy XX wieku badania psychologów nad pamięcią pozwalają rozumieć MnEMOtechnikę znacznie szerzej. Najnowsze odkrycia z zakresu psychologii pamięci zakładają wykorzystanie teorii głębokości przetwarzania, według której zapamiętanie zależy od stopnia opracowania informacji, oraz teorii pamięci utajonej, zgodnie z którą pamiętamy o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie sobie uświadomić.