Techniki pamięciowe – kursy stacjonarne

Odbiorcy szkolenia

Kurs technik pamięciowych i efektywnej nauki zaprojektowano z myślą o nauczycielach różnych języków obcych, w szczególności zaś: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego (gdyż właśnie tych języków dotyczą przykłady uwzględnione w materiałach szkoleniowych).

Umiejętność zaproponowania uczniom konkretnych i praktycznych sposobów nauki danego przedmiotu stanowi cenny element kwalifikacji zawodowych nauczyciela każdej specjalności. Szczególnie trudna i wymagająca dużego nakładu sił jest nauka języka obcego, co potwierdza doświadczenie dydaktyków. Dlatego też wiedza na temat technik pamięciowych, ułatwiających kształcenie językowe, jest szczególnie przydatna.

Cele szkolenia

Wśród głównych celów kursu należy wymienić:

 • nabycie przez Kursantów wiedzy na temat elementów teorii MnEMOtechniki;
 • wykształcenie kompetencji MnEMOtechnicznej rozumianej jako umiejętność świadomego stosowania MnEMOniki w przypadku konkretnych zadań dydaktycznych;
 • zwiększenie kompetencji nauczycielskich przez pozyskanie praktycznego narzędzia dydaktycznego, możliwego do wykorzystania w pracy z uczniami.

Program szkolenia

Kurs składa się z dwóch modułów: teoretycznego i praktycznego (warsztatowego).

 • W części wykładowej uczestnicy zapoznają się z klasyfikacją technik pamięciowych, zdobywają wiedzę na temat ulepszania MnEMOtechnik (tzw. metod wzmacniania) oraz możliwych błędów w stosowaniu nauczania MnEMOtechnicznego (tzw. przeciążenia MnEMOnicznego). Ponadto szkolenie MnEMORY Techniques™ jako jedyne wprowadza grupę technik pamięciowych, zwanych metodami relacji – nasze doświadczenia wykazały, iż są one szczególnie przydatne w nauce języków obcych.
 • Część warsztatowa szkolenia zawiera trudniejsze zagadnienia spotykane w kształceniu lingwistycznym. Zastosowana tutaj klasyczna metoda problemowa pozwala uczestnikom szkolenia tworzyć własne metody MnEMOniczne w oparciu o poznaną teorię nauczania MnEMOtechnicznego i specyfikę konkretnych przykładów.

Osobom zainteresowanym udostępniamy szczegółowy program szkolenia.

Prowadzący szkolenie

Kurs prowadzi certyfikowany trener technik pamięciowych.

Efekty szkolenia

Uczestnicy po zakończeniu kursu potrafią:

 • zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu MnEMOtechnik w praktyce;
 • wyjaśnić różnicę między tradycyjnymi a MnEMOtechnicznymi metodami uczenia się;
 • dokonać analizy materiału nauczania pod kątem możliwości wykorzystania metod MnEMOnicznych;
 • dobrać metodę MnEMOniczną do konkretnego problemu dydaktycznego;
 • udzielać uczniom porad dotyczących praktycznego wykorzystania technik pamięciowych;
 • nadzorować stosowanie MnEMOniki przez uczniów.

Ewaluacja osiągnięć Kursantów

 • Ankieta wstępna (przed rozpoczęciem kursu), polegająca na zaproponowaniu metod uczenia się dostosowanych do konkretnych zadań dydaktycznych.
 • Ankieta końcowa, polegająca na zaproponowaniu metod uczenia się po zapoznaniu się z teorią MnEMOtechniki i po przećwiczeniu jej praktycznego wykorzystania.
 • Porównanie ankiety wstępnej z końcową.

Organizacja szkolenia

 • Kurs trwa 15 godzin zegarowych (20 godzin lekcyjnych).
 • Liczba uczestników: 4 – 8 osób.
 • Ilość spotkań, miejsce ich organizacji oraz dokładne terminy poszczególnych zajęć ustalane są z Zamawiającym indywidualnie i dostosowane do jego oczekiwań.

Po zakończeniu szkolenia Kursanci otrzymują certyfikaty uczestnictwa w kursie „Techniki MnEMOniczne w nauczaniu języków obcych”.

Cena szkolenia

690 PLN / osoba

Powyższa kwota zawiera koszt materiałów dydaktycznych – autorskiego podręcznika „Techniki pamięciowe w nauczaniu języków obcych. Kurs dla nauczycieli języków obcych”.

Dodatkowe informacje i zapisy

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przyjmiemy zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Osoby, placówki oświatowe i instytucje edukacyjne zainteresowane kursem MnEMORY Techniques™ zapraszamy do kontaktu.