Czym są MnEMOtechniki?

MnEMOnika to ogólna nazwa sposobów ułatwiających porządkowanie, zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Jej twórcą jest żyjący na przełomie VI i V w. p.n.e. grecki poeta Symonides z Keos. Zainteresowanie technikami pamięciowymi cieszy się zatem wielowiekową tradycją.

Wśród powszechnie znanych MnEMOtechnik wymienia się grupowanie elementów według pewnych zasad, np. podobieństwa znaczeniowego lub brzmieniowego, a także kojarzenie informacji dzięki zestawianiu ich w logiczne / rytmiczne / żartobliwe ciągi. Dużą popularnością cieszy się tworzenie skrótów, wierszyków i obrazów, które ułatwiają przypominanie poznanych treści.