Czym są MnEMOtechniki?

MnEMOnika to ogólna nazwa sposobów ułatwiających porządkowanie, zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie sobie informacji. Jej twórcą jest żyjący na przełomie VI i V w. p.n.e. grecki poeta Symonides z Keos. Zainteresowanie technikami pamięciowymi cieszy się zatem wielowiekową tradycją.

Wśród powszechnie znanych MnEMOtechnik wymienia się grupowanie elementów według pewnych zasad, np. podobieństwa znaczeniowego lub brzmieniowego, a także kojarzenie informacji dzięki zestawianiu ich w logiczne / rytmiczne / żartobliwe ciągi. Dużą popularnością cieszy się tworzenie skrótów, wierszyków i obrazów, które ułatwiają przypominanie poznanych treści.

Dlaczego MnEMORY Techniques™?

Typowe kursy zapamiętywania opierają się na wąskim rozumieniu technik pamięciowych jako sposobów tworzenia wyobrażonych historyjek. W związku z tym przedstawiają jedynie kilka złożonych metod MnEMOnicznych przy bardzo ścisłym dopasowaniu ich do konkretnych przykładów materiału nauczania.

Tymczasem trwające od drugiej połowy XX wieku badania psychologów nad pamięcią pozwalają rozumieć MnEMOtechnikę znacznie szerzej. Najnowsze odkrycia z zakresu psychologii pamięci zakładają wykorzystanie teorii głębokości przetwarzania, według której zapamiętanie zależy od stopnia opracowania informacji, oraz teorii pamięci utajonej, zgodnie z którą pamiętamy o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie sobie uświadomić.

Korzyści dla Kursantów

Wykorzystując wyniki przełomowych badań, stworzyliśmy PIERWSZY KURS, który umożliwia zapamiętanie praktycznie każdej informacji dzięki pełniejszemu wykorzystaniu potencjału własnego umysłu. Autorami szkoleń MnEMORY Techniques™ są nauczyciele akademiccy – doktorzy i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ponadto wszystkie zajęcia prowadzą certyfikowani trenerzy technik pamięciowych.

Kurs poprawia pamięć oraz koncentrację, ale przede wszystkim przedstawia skuteczne metody organizacji danych i przyswajania wiedzy. Gwarantujemy rzetelną realizację materiału, nieodpłatne konsultacje, zindywidualizowane poradnictwo oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.